(1)
Tô, T. Đình. Chuyển động hiện đại Vỏ Trái Đất vùng Sơn La Qua kết Quả đo GPS. Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 170-175.