(1)
Vấn, V. V.; Hòa, T. T.; Borisenco, A. S.; Phượng, N. T.; Anh, T. T.; Lam, T. H.; Thuận, Đặng T. Đặc điểm địa chất, thành phần Và điều kiện hình thành kiểu khoáng hóa thạch Anh - vàng - bạc Khu vực Trảng Sim (Tuy Hòa, Phú Yên). Vietnam J. Earth Sci. 2008, 30, 113-118.