(1)
Túc, N. Đăng. Nghiên cứu trượt lở Khu vực Móng Sến - Sapa. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 193-201.