(1)
An, L. Đức; Thịnh, V.; Tuấn, N. A.; Thành, N. N. Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam Qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ. Vietnam J. Earth Sci. 2018, 28, 25-33.