(1)
Sơn, V. T.; Hùng, L. V.; Lan, H. T. Ảnh hưởng của dòng điện ngược xích đạo Lên biến Thiên từ của thành phần thẳng đứng Z Trên lãnh thổ Việt Nam Và sự Liên Quan tới tầng điện Ly. Vietnam J. Earth Sci. 2007, 29, 201-207.