(1)
Trịnh, P. T. Trả lời bài "về vấn đề nâng Tân Kiến tạo Và San bằng địa hình dãy Núi Con Voi. Vietnam J. Earth Sci. 2004, 26, 287-288.