(1)
Dương, T. V.; Huệ, T. T. Xây dựng bản đồ dự báo Tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình. Sci. Earth 2004, 26, 151-161.