(1)
Lan, H. T. Biến Thiên ngày đêm của lớp điện Lý F tại Tp. Hồ Chí Minh Trong Giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002). Vietnam J. Earth Sci. 2018, 25, 73-77.