(1)
Dương, N. Đình. Ứng dụng kỹ thuật viễn thám Trong phân loại sử dụng đất Và lớp phủ tại Bắc Kạn. Vietnam J. Earth Sci. 2003, 25, 314-321.