(1)
Tân, M. T.; Đang, H. N. Sự phân bố Và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 368-372.