(1)
Sơn, L. T.; Cẩm, N. T. Hiệu chỉnh Giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều Tra Trong nhân dân (1903-1962). Vietnam J. Earth Sci. 2002, 24, 227-232.