(1)
Hoàng, N. V.; Huệ, T. T.; Tâm, L. T. M. Áp dụng phương pháp đánh Giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông Khi khảo sát sông Vu Gia Và Thu Bồn (Quảng Nam). Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 396-408.