(1)
Hùng, P. V. Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 370-377.