(1)
Nghi, T.; Tân, M. T.; Lâm, D. Đình; Phúc, L. T.; Thành, Đinh X.; Nguyên, N. Đình. Đặc điểm tướng đá - cổ địa Lý Trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 105-116.