(1)
Tứ, N. H. Thảm thực vật đảo Hạ Mai. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 92-96.