(1)
Tô, T. Đình. Đánh Giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại Khu vực Ba Vì - Tam Đảo. Vietnam J. Earth Sci. 2001, 23, 42-48.