(1)
Trịnh, P. T.; Vinh, H. Q.; Túc, N. Đăng; Thảo, B. T. Hoạt động Kiến tạo Trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng Và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 325-336.