(1)
Vấn, V. V. Các đá Magma Phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan Và nguồn gốc thành tạo. Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 168-173.