(1)
Lan, L. T. P. Sự tái nhiễm từ Magnetit Trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình). Vietnam J. Earth Sci. 2000, 22, 90-98.