(1)
Hải, N. T.; An, B. P. Phân loại trượt lở đất đá Và đánh Giá Nguy Cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 365-373.