(1)
Hòa, T. T.; Anh, T. T.; Dung, P. T.; Hùng, T. Q.; Niên, B. Ấn; Hiếu, T. V.; Cẩn, P. N. Khoáng sản đi kèm Trong các kiểu quặng Chì Kẽm Và Đồng Miền Bắc Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 289-298.