(1)
Hùng, P. V. Đặc điểm đứt gãy hoạt động Và Tai biến nứt đất dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Tây Giang đến Phước Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 193-199.