(1)
An, L. Đức. Một phương pháp Nghiên cứu ngưỡng mưa nhằm cảnh báo trượt lở đất. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 97-105.