(1)
Dung, N. T. Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp Chí Các Khoa học về Trái Đất. Vietnam J. Earth Sci. 2012, 32, 94-95.