[1]
Sơn, L.T. 2012. Đánh giá xác suất nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu. Vietnam Journal of Earth Sciences. 32, 1 (Jun. 2012), 63–70. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/999.