[1]
Nam, T. Đình 2009. Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 4 (May 2009), 311–316. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9721.