[1]
Phồn, L.K., Sơn, N.T., Nam, N.V. and Tuấn, N.A. 2009. Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 4 (May 2009), 299–306. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9719.