[1]
Lạc, M.V., Thư, V.A. and Thược, Đỗ T.B. 2009. Phân dị sinh thái và phân dị tiến hóa của Foraminifera Vịnh Bắc Bộ. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 2 (Apr. 2009), 139–147. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9680.