[1]
Chí, N.T. and Dương, N.T. 2009. Nguồn gốc Syenit Nephelin Đông Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 1 (Apr. 2009), 73–84. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9671.