[1]
Sơn, L.T. and Xuyên, N. Đình 2009. Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 1 (Apr. 2009), 44–52. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9668.