[1]
Tâm, B.M., Thủy, N.T.B., Chen, F. and Hòa, T.X. 2009. Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối nhô Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 1 (Apr. 2009), 17–22. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9663.