[1]
Lan, L.T.P., Ellwood, B. and Dung, N.T. 2009. Chu kỳ Milankovich trong các số liệu đo từ cảm địa tầng tại ranh giới trầm tích Permi - Trias Lũng Cẩm (Hà Giang). Vietnam Journal of Earth Sciences. 31, 1 (Apr. 2009), 11–16. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9662.