[1]
Hùng, H.M. and Thành, N.Q. 2005. Về bản chất và quy luật phát triển cửa sông ven biển miền Trung Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 4 (Apr. 2005), 356–364. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9657.