[1]
Minh, L.H. 2005. Hội nghị của Hội địa từ và Cao không Quốc tế IAGA tại TOULOUSE 7-2005. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 3 (Mar. 2005), 287–288. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9436.