[1]
Tùng, Đỗ H. 2005. Đánh giá kinh tế địa chất các mỏ nhỏ dầu khí. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 3 (Mar. 2005), 282–286. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/3/9435.