[1]
Thành, T.T.M., Hùng, P.Q. and Dương, N. Ánh 2005. CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 2 (Mar. 2005), 181–196. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9413.