[1]
Niên, B. Ấn, Hòa, T.T., Phượng, N.T., Thành, H.H., Anh, T.T. and Dung, P.T. 2017. ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 2 (Mar. 2017), 103–114. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9400.