[1]
Hậu, Đỗ V., Vũ, P.N. and Giang, L.T.L. 2017. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES. 27, 1 (Mar. 2017), 72–77. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9392.