[1]
Phương, T.H. 2017. TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 65–71. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9388.