[1]
Bách, L.D., Nghi, T. and Thắng, N.G. 2017. VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 55–59. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9384.