[1]
Hải, Đặng T. 2017. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 14–22. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9377.