[1]
Tô, T. Đình and Hải, V.Q. 2017. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004). Vietnam Journal of Earth Sciences. 27, 1 (Mar. 2017), 6–13. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/1/9376.