[1]
Lê, T.T., Nhân, P.Q. and Tâm, V.T. 2012. MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 4 (Apr. 2012), 674–680. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/553.