[1]
Nam, N.V. 2012. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 4 (Apr. 2012), 642–651. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/4/549.