[1]
Hùng, D. Đình and Minh, N.T. 2012. NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ ZN(II) DẠNG CỘT CỦA HẠT VẬT LIỆU BVNQ CHẾ TẠO TỪ ĐUÔI THẢI QUẶNG BAUXIT BẢO LỘC. Science of the Earth. 33, 3 (Apr. 2012), 591–598. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/543.