[1]
Sơn, P.Q., Quân, N.C. and Đoan, Đặng Đình 2012. DIỄN BIẾN VÙNG VEN BIỂN CỬA THUẬN AN (THỪA THIÊN-HUẾ) TRƯỚC VÀ SAU TRẬN LŨ LỊCH SỬ THÁNG 11-1999. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Apr. 2012), 526–537. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/532.