[1]
Hải, V.Q., Tô, T. Đình and Liêm, N.V. 2012. XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007). Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Mar. 2012), 474–479. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/438.