[1]
Anh, T.T., I.V., G., Hòa, T.T., P.A., N., Dung, P.T., Niên, B. Ấn and Cẩn, P.N. 2011. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Dec. 2011), 393–408. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/348.