[1]
Lý, N. Đức, Thanh, N. and Hiên, L.T.T. 2011. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH XÁC LẬP, PHÂN VÙNG GIỚI HẠN TRƯỢT LỞ Ở SƯỜN DỐC CẤU TẠO TỪ ĐẤT ĐÁ KHÔNG ĐỒNG NHẤT DỌC ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÙNG MIỀN NÚI. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 3 (Dec. 2011), 386–392. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/346.