[1]
Minh, N.T. 2011. HẠT VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ BÙN ĐỎ BAUXIT BẢO LỘC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM NƯỚC THẢI. Vietnam Journal of Earth Sciences. 33, 2 (Dec. 2011), 231–237. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/330.